söndag 9 mars 2008

Vi är mer lika än vi är olika

Vi möter dem tidigt i vår utbildning, genom genererade patientfall på papper möter vi extremer av de etiska dilleman vi kan ställas inför i vårt framtida yrke. De ställer saken på sin spets och tvingar oss att tänka efter. På något sätt snuddar vi endå vid eviga frågor, om liv död och mänsklighet. Kanske främst döden som verkar vara oss så främmande annars i vår västerlänska vardag. Tillochmed åldrandet är kanske främmande för oss som är 25. Plötsligt slår det mig att vi nog alla är mer lika än vi är olika. Inför de grundläggande förutsättningarna för liv är vi lika.

Inga kommentarer: