onsdag 21 oktober 2009

Förstummad

Blir jag när jag snubblar över denna artikel på dn.se

http://www.dn.se/nyheter/sverige/tanker-du-vaccinera-dig-mot-svininfluensan-1.978032

Tyder på en okunskap av sällan skådat slag i en viktig, stor aktuell fråga. Mediabilden av hela influensapandemin är mist sagt luddig. För mig som har turen att läsa mikrobiologi den här terminen inser man delar av dillemmat, det finns inga absoluta sanningar, som alltid inom medicinen. Dock är, i min erfarenhet de flesta jag talat med, medvetna om att det största incitamentet för en personlig vaccinering att minska smittospridningen och därigenom också skydda utsatta grupper. Att visa på sådan humanitet hade väl varit det självklara svaret för en politiker. Dessutom är det beklagligt då människor följs av osäkerhet inför vaccinationen och mediabilden är luddig. Svar som dessa får större konsekvens och ger en ökad misstro, det minsta man torde kunna begära av en statlig representant är ett bildat svar baserat på de medicinska rekomendationer och den samlade kunskap som finns i ämnet. Det finns ju en anledning att mångmiljardbelopp satsas på en sådan här insats och det är facinerande att de själva inte verkar veta om varför detta görs.

fredag 9 oktober 2009

Om synen på människan

Jag inser med viss förskräckelse att min syn på människan förändras.
Under termin 1 var jag med på BVC och träffade barn på 6 månaderskontroll. Det första jag såg var just det, barnet. Den nyfikna blicken och de stora bruna ögonen. För några dagar sedan träffar jag en baby som är letargisk, slö. Det första jag ser är maskineriet, börjar omedelbart tänka vad som falerat, gått fel. Det skrämmer mig lite, i efterhand. Att jag såg maskineriet först, omedelbart. Inte barnet. Jag tror det är lätt hänt, patienten blir vid första anblick en sjukdom, något att kategorisera och ett problem att lösa. I andra hand kommer människan. Låter det kallt och skräckinjagande? Båda sidorna finns där, men en medvetenhet om att de gör det är nog bra. Jag inser att jag behöver den andra synen likväl, se maskineriet. Utan det kan jag inte hitta felet, utföra det medicinska. Men jag inser nu att det är skrämmande lätt att göra människan till sin sjukdom och man kommer nog behöva ställa om mellan de olika synsätten, inte låta det ena utesluta det andra. Människan är i första hand människa, en helhet. Summan av sina erfarenheter, sitt liv och omständigheter. Sjukdomen är det sekundära, det är ändå människan som bestämmer hur mycket utrymme sjukdomen får ta och som måste hantera den.